Nagar Report

Total Damage Working Potable UnPotable Perennial Seasonable
1168
128
1040
684
356
681
359
PerennialSeasonable
462
222

Gavwise Report

Taluka Total Damage Working Potable UnPotable Perennial Seasonable
Jeur
28
1
27
26
1
21
6
Arangaon
18
2
16
16
0
12
4
Pargaon (Bhatodi)
14
2
12
8
4
10
2
Karjune Khare
12
2
10
0
10
7
3
Nepti
23
1
22
4
18
11
11
Wakodi
14
3
11
0
11
10
1
Ghospuri
16
4
12
12
0
7
5
Khadaki
11
0
11
11
0
10
1
Pimpalgaon Landga
5
1
4
4
0
4
0
Hatwalan
17
0
17
17
0
12
5
Ranjani
15
4
11
11
0
7
4
Tandali Wadgaon
11
2
9
8
1
5
4
Mathani
10
2
8
6
2
5
3
Watephal
9
1
8
0
8
8
0
Nimgaon Wagha
14
2
12
8
4
11
1
Nimgaon Ghana
9
0
9
8
1
5
4
Mathapimpari
19
0
19
15
4
15
4
Walunj
10
1
9
3
6
4
5
Dahigaon
4
1
3
0
3
0
3
Sakat kh
12
1
11
6
5
3
8
Burudgaon
13
3
10
0
10
9
1
Pargaon Maula
6
0
6
5
1
4
2
Jakhangaon
10
0
10
2
8
2
8
Nimblak
27
0
27
1
26
11
16
Nimbodi
9
1
8
4
4
7
1
Islak
3
0
3
1
2
2
1
Khatgaon Takli
8
1
7
0
7
5
2
Takali Khatgaon
4
1
3
0
3
2
1
Hivrebazar
16
0
16
16
0
13
3
Pimpalgaon Wagha
12
1
11
11
0
9
2
Ralegan
28
10
18
15
3
13
5
Ambilwadi
12
0
12
5
7
12
0
Deulgaon siddhi
29
5
24
13
11
21
3
Shiradhon
10
2
8
3
5
6
2
Kapurwadi
14
0
14
9
5
5
9
Deogaon
6
1
5
3
2
2
3
Ratadgaon
5
0
5
5
0
4
1
Agadgaon
14
2
12
11
1
6
6
Hivare Zare
9
3
6
2
4
2
4
सोनवाडी चास
5
0
5
3
2
4
1
Akolner
16
3
13
2
11
4
9
Chas
12
3
9
8
1
6
3
जाम कोवडगाव
5
1
4
2
2
4
0
Parewadi
1
1
0
0
0
0
0
सोनेवाडी पिला
10
2
8
7
1
8
0
Wadgaon Tandali
21
1
20
12
8
19
1
Barababhali
7
0
7
3
4
6
1
Bhorwadi
4
0
4
4
0
1
3
Kamargaon
5
0
5
5
0
0
5
Pimpalgaon Kauda
7
1
6
5
1
5
1
Nagardeole
16
2
14
1
13
9
5
Burhanager
4
0
4
1
3
3
1
Warulwadi
5
2
3
3
0
1
2
Pokhardi
8
1
7
5
2
2
5
Pimpalgaon Ujjaini
12
2
10
8
2
6
4
Shendi
13
3
10
7
3
5
5
Narayandoho
18
2
16
13
3
6
10
Ukkadgaon
9
0
9
9
0
7
2
Dashmigavhan
13
3
10
7
3
6
4
Mandave
13
2
11
11
0
4
7
Wadarwadi
13
0
13
0
13
9
4
Shahapur
16
1
15
0
15
8
7
Baradari
7
1
6
6
0
1
5
Mehekari
26
0
26
23
3
9
17
Wadgaon Gupta
4
0
4
1
3
4
0
Nav Nagapur
17
0
17
1
16
16
1
Bhoyare Pathar
7
2
5
3
2
5
0
Darewadi
17
2
15
14
1
9
6
Gunawadi
12
0
12
7
5
11
1
Hamidpur
6
0
6
0
6
5
1
Hingangaon
11
0
11
0
11
9
2
Avhadwadi
3
0
3
2
1
3
0
Sarola Baddi
17
2
15
12
3
9
6
Dongargan
10
4
6
2
4
5
1
Kaudgaon
16
1
15
14
1
14
1
Khandke
5
0
5
4
1
3
2
Khandala
10
2
8
8
0
3
5
Baburdibend
10
1
9
9
0
1
8
Manjarsumba
11
1
10
8
2
10
0
sarola kasar
8
0
8
8
0
4
4
Baburdi Ghumat
8
0
8
8
0
6
2
Walki
30
2
28
27
1
14
14
Chichondi patil
19
2
17
14
3
14
3
Madadgaon
11
0
11
11
0
7
4
Bhatodi (Pargaon)
13
2
11
10
1
5
6
Takali Kazi
3
0
3
2
1
2
1
Imampur
6
1
5
5
0
3
2
Khospuri
2
0
2
2
0
1
1
Majalechincholi
4
1
3
3
0
1
2
Pangarmal
2
0
2
2
0
0
2
sasewadi
5
1
4
4
0
0
4
Bahirwadi
11
4
7
6
1
4
3
Sandave
5
1
4
4
0
4
0
Ruichhatishi
14
0
14
7
7
9
5
Pimpalgaon Malvi
11
0
11
11
0
7
4
Dhangarwadi
5
0
5
5
0
5
0
Kolhewadi
4
0
4
4
0
3
1
Athawad
8
1
7
7
0
1
6
Shingawe
2
0
2
1
1
2
0
Dehere
8
0
8
2
6
6
2
Vilad
3
0
3
1
2
3
0
पिप्री जुन गावठण
1
0
1
1
0
1
0
पिप्री
1
0
1
0
1
1
0
Gundegaon
56
7
49
40
9
36
13