Newasa Report

Total Damage Working Potable UnPotable Perennial Seasonable
826
81
745
610
135
412
333
PerennialSeasonable
343
267

Gavwise Report

Taluka Total Damage Working Potable UnPotable Perennial Seasonable
Gondegaon
12
2
10
8
2
3
7
Pichadgaon
2
1
1
1
0
0
1
Bhende Bk
11
0
11
11
0
3
8
Soundala
10
3
7
7
0
7
0
Antarwali
6
0
6
5
1
3
3
Salabatpur
14
0
14
9
5
11
3
Shirasgaon
13
0
13
13
0
12
1
Warkhed
3
0
3
3
0
2
1
Mangalapur
2
0
2
2
0
1
1
Pravarasangam
9
3
6
4
2
5
1
Landewadi
5
0
5
5
0
5
0
Ganeshwadi
9
0
9
8
1
6
3
Bhende kh
6
0
6
5
1
4
2
Dedgaon
19
0
19
17
2
13
6
Navin Chandegaon
1
0
1
1
0
1
0
Jeur Haibati
12
4
8
8
0
2
6
Amalner
6
1
5
4
1
3
2
Khupati
2
0
2
0
2
1
1
Chanda
28
0
28
27
1
8
20
Pachunde
15
0
15
14
1
11
4
Tarwadi
9
1
8
4
4
2
6
Sultanpur
4
0
4
4
0
1
3
Georai
16
4
12
10
2
2
10
Wakadi
9
1
8
5
3
5
3
Gopalpur
6
0
6
4
2
4
2
Khamgaon
12
0
12
11
1
11
1
Sulaki bk
7
0
7
5
2
7
0
Nandur Shikari
4
1
3
3
0
2
1
Patharwala
8
2
6
6
0
4
2
Wadule
14
0
14
12
2
3
11
Chilekhanwadi
5
2
3
3
0
1
2
Devsade
7
0
7
6
1
4
3
Telkudgaon
12
0
12
12
0
8
4
Maka
11
0
11
11
0
6
5
Mahalxmi Hivare
19
0
19
19
0
13
6
Pimpari Shahali
7
1
6
6
0
3
3
Belekarwadi
8
0
8
8
0
6
2
Mande Gavhan
12
0
12
3
9
2
10
Rajegaon
9
0
9
6
3
2
7
Shingve Tukai
8
3
5
5
0
2
3
Wanjoli
7
2
5
5
0
1
4
Lohgaon
17
3
14
14
0
6
8
Zapwadi
3
0
3
3
0
1
2
Moryachinchore
9
0
9
9
0
6
3
Dhangarwadi
8
1
7
6
1
2
5
Panaswadi
3
2
1
1
0
1
0
Wanjarwadi
6
1
5
5
0
5
0
Sonai
27
1
26
17
9
26
0
Khedle Paramanad
4
1
3
1
2
3
0
Nipani Nimgaon
10
2
8
4
4
6
2
Bhalgaon
1
0
1
1
0
0
1
Siregaon
4
1
3
0
3
3
0
Panegaon
5
2
3
0
3
2
1
Karajgaon
9
0
9
1
8
8
1
Watapur
6
2
4
0
4
3
1
Maktapur
1
0
1
1
0
0
1
Gomalwadi
1
0
1
0
1
0
1
Najik Chincholi
10
3
7
7
0
2
5
Tamaswadi
17
1
16
6
10
12
4
Narayanwadi
5
1
4
1
3
2
2
Nevasa bk
7
0
7
7
0
6
1
Jayagude Akhada
12
1
11
10
1
10
1
Lekurwali Akhada
6
1
5
5
0
5
0
Punatgaon
4
0
4
3
1
4
0
Pachegaon
24
0
24
14
10
17
7
Belpandhari
5
1
4
4
0
4
0
Handi Nimgaon
4
0
4
4
0
4
0
Suresh Nagar
4
0
4
1
3
1
3
Khadke
8
2
6
6
0
5
1
Baku Pimpalgaon
6
1
5
3
2
3
2
Murme
8
0
8
2
6
7
1
Jalke bk
5
0
5
5
0
5
0
Jalke kh
7
1
6
6
0
6
0
Babhulkhede
5
0
5
3
2
4
1
Kautha
7
0
7
6
1
3
4
Fattepur
4
1
3
3
0
1
2
Shahapur
4
0
4
3
1
2
2
Rastapur
12
2
10
10
0
0
10
MHALAS PIMPALGAON
6
0
6
6
0
0
6
Barahanpur
6
0
6
5
1
1
5
Godhegaon
21
2
19
19
0
1
18
Kangoni
1
0
1
1
0
0
1
Hingoli
1
0
1
0
1
0
1
Kharwandi
12
0
12
7
5
2
10
Usthal Dumala
3
1
2
2
0
0
2
Mali Chinchore
10
0
10
9
1
2
8
Ghodegaon
2
1
1
1
0
1
0
Wadala Bahiroba
2
0
2
2
0
2
0
Devgon
3
0
3
2
1
1
2
Devgoan
1
0
1
1
0
1
0
Nagapur
1
0
1
1
0
0
1
Munkindpur
5
0
5
5
0
4
1
Dighi
9
2
7
7
0
2
5
Gidegaon
4
0
4
4
0
1
3
Galnimb
2
1
1
1
0
0
1
Gogalgaon
1
0
1
1
0
0
1
Khedli Kajali
3
0
3
2
1
0
3
Ramdoh
1
1
0
0
0
0
0
Bhanashivare
12
1
11
11
0
2
9
Khunegaon
2
0
2
2
0
1
1
Ranjangaon
9
1
8
8
0
1
7
Karegaon
2
0
2
2
0
1
1
Belpimpalgaon
4
0
4
4
0
1
3
Loharwadi
4
2
2
2
0
0
2
Nevasa kh(Rural)
13
1
12
11
1
11
1
Kukana
10
2
8
8
0
7
1
Bahirwadi
7
1
6
6
0
1
5
Suregaon Gangapur
2
1
1
1
0
1
0
Gonegaon
7
1
6
5
1
1
5
Cihchban
1
0
1
1
0
1
0
Cihcaban
1
0
1
1
0
1
0
Cihchaban
1
1
0
0
0
0
0