Newasa Report

Total Damage Working Potable UnPotable Perennial Seasonable
643
65
578
465
113
332
246
PerennialSeasonable
274
191

Gavwise Report

Taluka Total Damage Working Potable UnPotable Perennial Seasonable
Pichadgaon
2
1
1
1
0
0
1
Bhende Bk
11
0
11
11
0
3
8
Soundala
10
3
7
7
0
7
0
Antarwali
6
0
6
5
1
3
3
Salabatpur
14
0
14
9
5
11
3
Pravarasangam
9
3
6
4
2
5
1
Landewadi
5
0
5
5
0
5
0
Bhende kh
6
0
6
5
1
4
2
Dedgaon
19
0
19
17
2
13
6
Navin Chandegaon
1
0
1
1
0
1
0
Jeur Haibati
12
4
8
8
0
2
6
Amalner
6
1
5
4
1
3
2
Khupati
2
0
2
0
2
1
1
Chanda
28
0
28
27
1
8
20
Pachunde
15
0
15
14
1
11
4
Tarwadi
9
1
8
4
4
2
6
Sultanpur
4
0
4
4
0
1
3
Georai
16
4
12
10
2
2
10
Gopalpur
6
0
6
4
2
4
2
Sulaki bk
7
0
7
5
2
7
0
Nandur Shikari
4
1
3
3
0
2
1
Patharwala
8
2
6
6
0
4
2
Chilekhanwadi
5
2
3
3
0
1
2
Devsade
7
0
7
6
1
4
3
Telkudgaon
12
0
12
12
0
8
4
Maka
11
0
11
11
0
6
5
Mahalxmi Hivare
19
0
19
19
0
13
6
Pimpari Shahali
7
1
6
6
0
3
3
Belekarwadi
8
0
8
8
0
6
2
Mande Gavhan
12
0
12
3
9
2
10
Rajegaon
9
0
9
6
3
2
7
Shingve Tukai
8
3
5
5
0
2
3
Wanjoli
7
2
5
5
0
1
4
Zapwadi
3
0
3
3
0
1
2
Moryachinchore
9
0
9
9
0
6
3
Panaswadi
3
2
1
1
0
1
0
Wanjarwadi
6
1
5
5
0
5
0
Sonai
27
1
26
17
9
26
0
Khedle Paramanad
4
1
3
1
2
3
0
Nipani Nimgaon
10
2
8
4
4
6
2
Siregaon
4
1
3
0
3
3
0
Panegaon
5
2
3
0
3
2
1
Watapur
6
2
4
0
4
3
1
Maktapur
1
0
1
1
0
0
1
Najik Chincholi
10
3
7
7
0
2
5
Tamaswadi
17
1
16
6
10
12
4
Narayanwadi
5
1
4
1
3
2
2
Nevasa bk
7
0
7
7
0
6
1
Jayagude Akhada
12
1
11
10
1
10
1
Lekurwali Akhada
6
1
5
5
0
5
0
Punatgaon
4
0
4
3
1
4
0
Pachegaon
24
0
24
14
10
17
7
Belpandhari
5
1
4
4
0
4
0
Handi Nimgaon
4
0
4
4
0
4
0
Suresh Nagar
4
0
4
1
3
1
3
Baku Pimpalgaon
6
1
5
3
2
3
2
Murme
8
0
8
2
6
7
1
Jalke bk
5
0
5
5
0
5
0
Jalke kh
7
1
6
6
0
6
0
Babhulkhede
5
0
5
3
2
4
1
Fattepur
4
1
3
3
0
1
2
Rastapur
12
2
10
10
0
0
10
MHALAS PIMPALGAON
6
0
6
6
0
0
6
Barahanpur
6
0
6
5
1
1
5
Kangoni
1
0
1
1
0
0
1
Hingoli
1
0
1
0
1
0
1
Kharwandi
12
0
12
7
5
2
10
Usthal Dumala
3
1
2
2
0
0
2
Mali Chinchore
10
0
10
9
1
2
8
Wadala Bahiroba
2
0
2
2
0
2
0
Munkindpur
5
0
5
5
0
4
1
Galnimb
2
1
1
1
0
0
1
Khedli Kajali
3
0
3
2
1
0
3
Ramdoh
1
1
0
0
0
0
0
Bhanashivare
12
1
11
11
0
2
9
Khunegaon
2
0
2
2
0
1
1
Ranjangaon
9
1
8
8
0
1
7
Belpimpalgaon
4
0
4
4
0
1
3
Loharwadi
4
2
2
2
0
0
2
Nevasa kh(Rural)
13
1
12
11
1
11
1
Kukana
10
2
8
8
0
7
1
Suregaon Gangapur
2
1
1
1
0
1
0
Gonegaon
7
1
6
5
1
1
5