Sangamner Report

Total Damage Working Potable UnPotable Perennial Seasonable
723
172
551
431
120
325
226
PerennialSeasonable
252
179

Gavwise Report

Taluka Total Damage Working Potable UnPotable Perennial Seasonable
MANGALAPUR
2
2
0
0
0
0
0
Gunjalwadi
1
0
1
1
0
1
0
Devgaon
24
3
21
16
5
15
6
Jakhori
11
1
10
6
4
4
6
Kokangaon
15
2
13
11
2
10
3
Wadgaon Pan
9
6
3
1
2
2
1
Pokhari Baleshwar
5
1
4
4
0
1
3
Digras
9
1
8
7
1
5
3
Akalapur
14
3
11
7
4
6
5
Pimparne
4
1
3
2
1
1
2
Ambhore
5
1
4
4
0
2
2
Kolwade
8
0
8
7
1
5
3
Rayate
1
0
1
0
1
1
0
Zole
2
0
2
2
0
2
0
Sangamner kh
3
1
2
0
2
2
0
Shedgaon
3
1
2
1
1
1
1
Khambe
7
1
6
6
0
2
4
Shibalapur
6
0
6
4
2
4
2
Warwandi
9
0
9
8
1
4
5
Panodi
13
1
12
11
1
3
9
Chincholi gurav
8
0
8
5
3
3
5
Nannaj Dumala
9
3
6
6
0
4
2
Nanduri Dumala
5
1
4
4
0
3
1
Maladad
5
1
4
2
2
1
3
Sawarchol
7
0
7
7
0
6
1
Nimgaon kh
4
2
2
2
0
2
0
Kauthe Dhandarphal
3
0
3
0
3
3
0
Dhandarphal kh
8
2
6
3
3
4
2
Nimaj
3
0
3
3
0
2
1
Khandgaon
5
3
2
0
2
2
0
Namgaon bk
6
1
5
5
0
5
0
Karjulepathar
7
3
4
4
0
3
1
Chandanpuri
4
0
4
4
0
3
1
Manoli
4
0
4
0
4
4
0
Samnapur
4
1
3
1
2
3
0
Malegaon Haveli
7
0
7
4
3
3
4
Kharshinde
5
0
5
5
0
4
1
Konchi-Manchi
2
0
2
2
0
0
2
Ashwi kh
6
2
4
0
4
4
0
Ashwi bk
3
0
3
1
2
3
0
Kawthe Malkapur
11
2
9
8
1
5
4
Rankhamb
3
1
2
2
0
1
1
Paregaon bk
2
0
2
2
0
2
0
Nimgaon Bhojapur
4
0
4
3
1
1
3
Talegaon
11
7
4
4
0
3
1
Rajapur
9
1
8
0
8
6
2
Wadzari bk
3
2
1
1
0
0
1
Wadzari kh
4
0
4
4
0
2
2
Saykhindi
14
1
13
13
0
10
3
Welhale
4
2
2
1
1
1
1
Nilwande
3
2
1
1
0
0
1
Ozar kh
4
1
3
3
0
3
0
Ghulewadi
5
3
2
1
1
2
0
Khanjapur
6
2
4
4
0
3
1
Kuran
5
0
5
3
2
4
1
Sukewadi
1
0
1
0
1
1
0
Lohare
12
2
10
10
0
4
6
Kauthe Kamaleshwar
7
2
5
5
0
3
2
Mendhwan
4
2
2
2
0
1
1
Kasare
2
0
2
2
0
1
1
Darewadi
3
0
3
3
0
1
2
Mandve bk
10
5
5
4
1
3
2
Kharadi
1
1
0
0
0
0
0
Waghapur
3
1
2
0
2
2
0
Umbri
2
0
2
0
2
2
0
Karhe
2
1
1
1
0
1
0
Nimon
17
3
14
14
0
9
5
Sonewadi
3
1
2
2
0
1
1
Palaskhede
3
0
3
2
1
1
2
Zarekhati
8
0
8
8
0
6
2
Pimpalgaon Depa
8
3
5
5
0
1
4
Dolasne
6
1
5
5
0
3
2
Bota
10
2
8
6
2
5
3
Kurkutwadi
6
1
5
4
1
1
4
Ambidumala
5
1
4
4
0
1
3
Mhaswandi
2
0
2
2
0
2
0
Kurakundi
6
0
6
6
0
3
3
Bhojadari
8
0
8
8
0
5
3
Malunje
10
1
9
5
4
1
8
PIMPRI LOUKI
8
2
6
2
4
3
3
Khali
14
3
11
9
2
6
5
Dadh kh
1
1
0
0
0
0
0
Kanoli
5
5
0
0
0
0
0
Kankapur
2
0
2
0
2
2
0
Jawle Kadlag
8
1
7
7
0
6
1
Chinchpur bk
3
1
2
1
1
2
0
Nimgaon Jali
13
4
9
8
1
4
5
Sakur
8
2
6
4
2
3
3
Jambhulwadi
6
1
5
5
0
0
5
Birewadi
7
0
7
6
1
3
4
Shirapur
3
2
1
1
0
1
0
Hiwargaon Pawasa
4
0
4
2
2
2
2
Kauthe kh
3
1
2
0
2
0
2
Kauthe bk
6
0
6
5
1
5
1
Ambikhalsa
11
1
10
2
8
10
0
Nimgaon Tembhi
3
1
2
1
1
0
2
Karule
8
4
4
4
0
2
2
Tigaon
1
1
0
0
0
0
0
Pokhari Haweli
5
1
4
4
0
2
2
Paregaon kh
2
2
0
0
0
0
0
Chikhali
3
2
1
0
1
1
0
Ghargaon
3
0
3
0
3
3
0
Wadgaon Landga
11
4
7
7
0
1
6
Pimpalgaon Konzira
4
0
4
4
0
2
2
Wankute
3
0
3
3
0
1
2
Dhandarphal bk
4
4
0
0
0
0
0
Sonoshi
1
1
0
0
0
0
0
Shindodi
4
2
2
2
0
0
2
Borbanwadi
2
1
1
1
0
0
1
Sarole pathar
6
4
2
2
0
0
2
Jorve
3
2
1
0
1
1
0
Warude Pathar
4
1
3
3
0
1
2
Pimpale
2
2
0
0
0
0
0
Pemgiri
5
1
4
4
0
4
0
Mirzapur
3
1
2
2
0
1
1
Shirasgaon Dhupe
3
0
3
3
0
2
1
Malegaon Pathar
1
0
1
1
0
0
1
Sawargaon Ghule
5
0
5
5
0
3
2
Jawle Baleshwar
3
2
1
1
0
1
0
Pimpalgaon Matha
1
0
1
1
0
1
0
Sawargaon Tal
6
3
3
3
0
2
1
Rahimpur
5
3
2
1
1
2
0
Khandarmal
10
4
6
6
0
3
3
Chikani
3
1
2
2
0
0
2
Hiwargaon pathar
6
0
6
6
0
4
2
Nandur Khandarmal
8
4
4
4
0
3
1
Hangewadi
2
0
2
0
2
1
1
Jambut bk
3
1
2
1
1
2
0
Rayatewadi
1
1
0
0
0
0
0
Mirpur
4
0
4
4
0
1
3